Phong thủy xây nhà được xem là một trong những yếu tố quan trọng,